BİNA PERSONEL SÜRELİ/SÜRESİZ İŞ SÖZLEŞMESİ

Kapıcı İş Sözleşmesi Örneği


Kapıcı iş sözleşmesinde yer alması gereken maddeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;


 • İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları
 • YÖNETİCİ : Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı
 • İŞYERİ : Apartman veya Bina adı
 • ADRESİ  : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya apartman) açık adresi

 • BİNA GÖREVLİSİ : Bina görevlisinin adı ve soyadı
 • DOĞUM TARİHİ : Bina görevlisinin doğum tarihi
 • BABA ADI : Bina görevlisinin baba adı
 • ADRESİ Bina görevlisinin açık adresi

 • YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
 • İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Görevlinin işe başlama tarihi
 • SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Görevli ile yapılan sözleşmenin süresi
 • ÖDENECEK ÜCRET : Görevli için ödenecek olan aylık ücret tutarı 
 • ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Görevli için her ay ödenecek ücretin günü
 • KAPICI KONUTU : Kapıcı; kapıcı dairesine kira ödemeden oturacaktır.
 • KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.
 • ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
 • ÇALIŞMA ALANLARI : Bina görevlisinin çalışma saatleri içerisinde çalışma alanları belirlenir. (Bina içi, bahçesi ve çevresi vs. gibi).
 • YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi *) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
 • KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi *) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma)
 • HAFTA TATİLİ : Kapıcının haftalık tatil kullanacağı gün yazılır.
 • GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
 • YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.
 • DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.
 • ÖZEL ŞARTLAR : …………………..(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.)
 • SÖZLEŞME TARİHİ  : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ……./……../…………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

   

  YÖNETİCİ 

  İmza

   

  GÖREVLİ

   

  İmza